Çizim

Taslak çizim , aynı zamanda hecelenen draughting , aynı zamanda mühendislik çizimi , yapıların, makinelerin ve bunların bileşen parçalarının grafik gösterimi olarak da adlandırılır ve teknik bir tasarımın mühendislik amacını ürünü yapan zanaatkâr veya işçiye iletir.

Tasarım aşamasında, hem serbest el hem de mekanik çizimler, tasarımcıya ilham verme ve rehberlik etme ve tasarımcı, işbirlikçileri, üretim departmanı ve pazarlama veya yönetim personeli arasında iletişim kurma işlevlerini yerine getirir. Bu aşamada, kesin mekanik çizimler, serbest çizimde umut verici görünen bir planı netleştirebilir, doğrulayabilir veya diskalifiye edebilir. Aslında, hem eskiz hem de tam mekanik çizim, tasarım sürecinin önemli parçalarıdır ve her ikisi de çizim alanına aittir. Temel tasarım oluşturulduktan sonra, çizim becerileri, parçaların üretimi ve montajı için gerekli olan veri zenginliğinin geliştirilmesine ve aktarılmasına yardımcı olur. Bir otomobil, bir gökdelen veya bir uzay aracı için,Tasarımcılardan imalatçılara bitmiş ürünün tüm gereksinimlerini iletmek için on binlerce çizime ihtiyaç duyulabilir.

Bir ürünün imalatı veya bir projenin yapımı için gerekli olan çizim setinin tamamlanması üç önemli faktörü içerir: (1) nihai ürün veya projenin her ayrıntısının ve gerekliliğinin maddeleştirilmesi; (2) Aşama (1) 'de tanımlanan bilgileri mümkün olan en açık şekilde iletecek çizimler ve şartnamelerin kombinasyonunu seçmek için iyi bir muhakeme ve standart taslak hazırlama prosedürleri bilgisinin uygulanması; ve (3) aşama (2) 'de belirtilen belgeleri üretmek için kalifiye personel ve uygun ekipmanın konuşlandırılması.

Taslak çizim, tanımlayıcı geometri adı verilen matematik dalının temel ilgi alanı olan ortografik izdüşüm kavramına dayanmaktadır. İlgili materyalin yayınlanmasından önce ve ardından kapsamlı bir gelişme olmasına rağmen , 18. yüzyıl Fransız matematikçisi Gaspard Monge'un Géométrie betimleyici kitabı (1798), betimsel geometrinin ve ortografik izdüşümün biçimlendirilmesinin ilk açıklaması olarak kabul edilir. Taslak hazırlama mesleğinin büyümesi ve gelişmesi, Monge tarafından yayınlanan kavramların uygulanması, değiştirilebilir parçalar üretme ihtiyacı, taslak oluşturma sürecinin tanıtımı ve çoğu durumda binayı yapan bir dizi çizimin sunduğu ekonomi ile desteklendi. çalışan bir modelin gereksiz.

Çeşitli becerilere ve uzmanlıklara sahip kişiler, mühendislik ve mimari projelerin tasarımı ve uygulanması için gereklidir. Taslak hazırlama, aralarında iletişimi ve faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlar. Tasarımcı, temel fikir ve nihai çözüm için birincil sorumluluğa sahiptir, ancak ayrıntıların grafik çalışmalarını hazırlayan çeşitli düzeylerdeki taslak uzmanlarının desteğine bağlıdır; uyumları, açıklıkları ve üretim fizibilitesini belirlemek; ve çalışma çizimlerini hazırlayın. Tanımlayıcı veya teknik illüstratör, ön veya son çizimleri resimsel temsillere, genellikle başkalarının ürünü görselleştirmesine yardımcı olmak, halkı bilgilendirmek, yatırımı çekmek veya satışları teşvik etmek için tam renkli perspektif yapılara dönüştürür. Kendi çizimlerini yapmadan önce,Taslak hazırlama mesleğine giren kişiler, çizimleri revize etmek veya onarmak için izleyebilir, ardından detay çizimlerinin, malzeme tablolarının, alt montaj programlarının (kapılar ve pencereler gibi) hazırlanmasına ve daha deneyimli meslektaşların başlattığı çizimlerin boyutlandırılmasına geçebilir. Bir tasarım ekibinden talep edilen geniş faaliyet yelpazesi, üyelerinin deneyim ve yaratıcılığı görselleştirme, analiz ve tasvir etme becerileri ve malzeme, üretim süreçleri ve standartlar bilgisi ile birleştirmesini gerektirir.Bir tasarım ekibinden talep edilen geniş faaliyet yelpazesi, üyelerinin deneyim ve yaratıcılığı görselleştirme, analiz ve tasvir etme becerileri ve malzeme, üretim süreçleri ve standartlar bilgisi ile birleştirmesini gerektirir.Bir tasarım ekibinden talep edilen geniş faaliyet yelpazesi, üyelerinin deneyim ve yaratıcılığı görselleştirme, analiz ve tasvir etme becerileri ve malzeme, üretim süreçleri ve standartlar bilgisi ile birleştirmesini gerektirir.

Bir dizi çizimi ve spesifikasyonu tam olarak takip etmek imalat, imalat veya inşaat işçilerinin sorumluluğundadır; tasarımın ayrıntılarıyla ilgili soru sormalarına veya kararlar almalarına gerek olmamalıdır. Tüm bu ayrıntılar tasarım ekibinin sorumluluğundadır; Çizimler, tamamlanan ürün veya projenin fonksiyonel gereksinimlerinin ve düzenleyici kısıtlamaların karşılanması, malzemelerin mekanik özelliklerinin uygun olması ve işleme operasyonları ile montaj veya montaj prosedürlerinin mümkün olması için gerekli tüm bilgileri açıkça aktarmalıdır.

Taslak hazırlamanın kesinlikle faydacı hedefleri ve netlik ve doğruluk üzerindeki vurgusu, onu makale çiziminde kapsanan müttefik sanat formundan açıkça ayırır. Kartografik çizim, makale haritası ve ankette ele alınmaktadır. Taslak hazırlamanın bazı özel uygulamaları inşaatı inşa eden maddelerde ele alınmaktadır: Modern bina uygulamaları; iç dizayn; ve giyim ve ayakkabı endüstrisi.

Çizim türleri

Ürün veya projeye göre değişen çizimler seti genellikle ayrıntılı çizimler (çalışma çizimleri de denir), montaj çizimleri, kesit çizimleri, planlar (üstten görünümler) ve cepheler (önden görünümler) içerir. Bir makinenin imalatı için, standart tutturucular hariç her bir parçanın şekli ve boyutu bir ayrıntılı çizimde açıklanmıştır ve en az bir montaj çizimi parçaların birbirine nasıl uyduğunu gösterir. İç ayrıntıları veya parçaların birbirine uydurulmasını açıklığa kavuşturmak için, bir parçayı veya montajı bir düzlem tarafından kesilmiş gibi gösteren, nesnenin bir kısmı çıkarılmış bir kesit çizimi hazırlamak gerekli olabilir. Bir bina inşa ederken, maliyetleri tahmin etmek ve ardından yapıyı kurmak için gereken bilgileri iletmek için planlar, cepheler, kesit çizimleri ve detay çizimleri gereklidir.Bu durumda, detay çizimleri asansörler, merdivenler, dolap işleri ve pencere, kapı ve kanatların çerçevelenmesi gibi özellikler hakkında kesin bilgiler içerir. Bir köprü, baraj veya otoyol için çizim setinde farklı bilgiler görünür, ancak her durumda farklılıklar, ihtiyaç duyulan bilgilerin en iyi şekilde iletilmesiyle ilgilidir.