Kadiş

Kaddish , ayrıca yazıldığından Kadiş genelde tüm sinagog hizmetlerinin başlıca bölümlerinin sonunda Aramice okunduğu Yahudilikte, bir doxology (Allah'a övgü ilahi). Duanın özü, “Yüceltilmiş ve kutsal kılınmış, Allah'ın tüm dünyada O'nun iradesine göre yarattığı büyük adıdır. Sizin yaşamınızda ve günlerinizde krallığını kursun. " Cemaat yanıt verir: "Onun büyük adı sonsuza dek kutsanabilir. Duanın ana fikri eski zamanlara dayanır ve Rab'bin Hıristiyanlar Duasına yansır.

Aslen Kadiş, hahamlık akademilerinde halka açık araştırmanın sonunda veya vaizin vaazından sonra okundu. Zamanla sinagog hizmetinin sıradan bir özelliği haline geldi. Dua, Tanrı'nın övgüsüne ek olarak, mesih çağının hızlı bir şekilde gerçekleşmesi talebini ifade eder; ve ölülerin dirilişi Mesih'in gelişiyle bağlantılı olduğu için, Kaddiş sonunda yas tutanların duası oldu. Yas tutanlar tarafından 11 aylık bir süre ve bir ebeveynin veya yakın akrabanın ölümünden bir gün sonra okunur. Kadiş'in daha uzun ve daha kısa biçimleri vardır.