Denetim

Denetim, Felsefede, ontolojik bağımlılığın asimetrik ilişkisi, ancak ve ancak bir nesnenin ilk kümeye ait özelliklerindeki her değişiklik - denetleme özellikleri - gerektirir ve ikinci gruba (temel özellikler) ait özelliklerdeki bir değişiklik nedeniyle. Üstünlük, özdeşlik teorisini reddederken fizikselizmi sürdürmek isteyen filozoflar tarafından sıklıkla başvurulmuştur: Zihinsel özellikleri fiziksel özelliklerle bire bir şekilde tanımlamak imkansız olsa da, zihinsel özellikler hala denetlenebilir ve bu nedenle fiziksel özellikler. Dolayısıyla, fiziksel olarak birbirine benzeyen iki şey zihinsel olarak (veya psikolojik olarak) farklı olamaz.ve bir varlığın zihinsel özellikleri fiziksel özellikleri tarafından belirlenecektir.

Bu makale en son, Kıdemli Editör Brian Duignan tarafından revize edilmiş ve güncellenmiştir.