Sol

Sol , Roma dininde, Roma'daki iki ayrı güneş tanrısının adıdır. Orijinal Sol veya Sol Indiges, 9 Ağustos'ta Quirinal'de bir tapınağa ve Circus Maximus'ta ay tanrıçası Luna ile birlikte başka bir tapınağa sahipti. Kült yerli gibi görünse de, Romalı şairler onu Yunan güneş tanrısı Helios ile özdeşleştirdiler.

Andromeda Gökadası'nın görünümü (Messier 31, M31). Quiz Astronomi and Space Quiz Güneş sistemindeki kütleye göre en küçük gezegen nedir?

Sol ibadeti, daha sonra Suriye'den çeşitli güneş kültlerinin ithal edilmesiyle tamamen farklı bir karakter kazandı. Roma imparatoru Elagabalus (MS 218-222'de hüküm sürdü) Palatine'de Sol Invictus olarak ona bir tapınak inşa etti ve ibadetini Roma'daki ana din haline getirmeye çalıştı. İmparator Aurelian (270-275 yılları arasında hüküm sürdü) daha sonra ibadeti yeniden kurdu ve Campus Agrippae'de Sol'a muhteşem bir tapınak inşa etti. Sol'un imparatorların ve imparatorluğun özel koruyucusu olarak ibadeti, yerini Hıristiyanlıkla değiştirilene kadar baş imparatorluk kültü olarak kaldı.