Gırtlaksı durma

Gırtlaksı durma , fonetikte , glottisin (ses telleri arasındaki boşluk) kapatılması ve böylece ses tellerinin titreşiminin durdurulması nedeniyle hava akımı üzerinde anlık bir kontrol. Serbest bırakıldığında, hafif bir boğulma veya öksürük benzeri patlayıcı ses var. Glottal durak, İngilizce'de ayrı bir fonem (veya ayırt edici ses) değildir, ancak tbazı lehçelerde fonem (Cockney veya Brooklyn dilinde "şişe" için "bo'l" gibi). Arapça ve birçok Kızılderili dili gibi diğer birçok dilde bir fonem olarak işlev görür. Glottisin anlık olarak kısmen veya tamamen kapanması süreci glottalizasyon olarak bilinir. Kapanma, birincil artikülasyondan biraz önce, onunla eşzamanlı olarak veya ondan biraz sonra gerçekleşebilir. Birkaç Afrika ve Amerikan Kızılderili dilinin gırtlaksı kesikleri ve kardeşleri vardır ve birçok dilde de gırtlaksı sesli harfler vardır.