Indies Konseyi

Hint Adaları Konseyi , İspanyol Consejo De Indias , Amerika'daki İspanya kolonilerinin en yüksek yönetim organı (1524–1834). Kral tarafından atanan 6 ila 10 meclis üyesinden oluşan konsey, kolonileri yöneten tüm yasaları kral adına hazırlayıp yayınladı, kolonyal yetkililerin tüm önemli eylem ve harcamalarını onayladı ve temyiz edilen hukuk davalarında son çare olarak görev yaptı. koloni mahkemeleri. 18. yüzyılda öneminin çoğunu kaybetti.

Hollanda, Lahey'deki Barış Sarayı (Vredespaleis). Uluslararası Adalet Divanı (Birleşmiş Milletler yargı organı), Lahey Uluslararası Hukuk Akademisi, Barış Sarayı Kütüphanesi, Andrew CarnegieSınav Dünya Örgütleri: Gerçek mi, Kurgu mu? Dünya Sağlık Örgütü, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin uzmanlaşmış bir koludur.