Mot

Mot , (Batı Semitik: "Ölüm") eski Batı Semitik ölülerin ve yaşam ve doğurganlığa karşı çıkan tüm güçlerin tanrısı. Tanrı El'in en sevdiği oğlu ve pınarların, göğün ve bereketin tanrısı olan tanrı Baal'ın en önemli düşmanıydı. Mot, kısırlığın tanrısı ve tüm çorak yerlerin efendisiydi. Geleneksel olarak Mot ve Baal, pek çok benzer hasat tanrısı gibi Baal'ın da her yıl yenilgiye uğratıldığı ve katledildiği mevsimsel bir mücadele içindeydiler. Bununla birlikte Mot, Baal'ın dirilişine yardımcı olan Baal'ın kız kardeşi Anath tarafından da her yıl öldürüldü.

British Museum'daki Asurlu (Assyrer) halkının kabartma heykeli, Londra, İngiltere.Test Orta Doğu: Gerçek mi, Kurgu mu? Yemen adını Arapça "kuzey" anlamına gelen kelimeden alıyor.