Keşif

Keşifhukuken, yargılamalara dahil olan taraflar arasında bilgi alışverişini sağlayan mahkeme öncesi prosedürler. Önemli gerçekleri güvence altına almak amacıyla bir taraftan diğerine gönderilen yazılı sorulardan oluşan sorgulamalar aracılığıyla keşif yapılabilir; ayrıca tanıkların yeminli olduğu ve her iki tarafın avukatlarının huzurunda sorulara tabi tutulduğu ifade yoluyla da yapılabilir. Yargılamanın yazılı kaydına ifade de denir ve dava mahkemeye gelirse daha sonra sunulabilir. Diğer keşif türleri arasında üretim ve denetim talebi (karşı tarafın ilgili belgeleri veya diğer kanıtları sunması istenebilir) ve tıbbi muayene talepleri (bir tarafın zihinsel veya fiziksel durumunun söz konusu olduğu durumlar için) bulunur.ABD medeni usulü kapsamında kapsamlı keşiflere izin verilmektedir, ancak örf ve adet hukuku sistemlerine sahip diğer ülkelerde ve medeni hukuk sistemlerinde çok daha kısıtlıdır.

Justinian benBu Konuyla İlgili Daha Fazla Bilgi Edinin usul hukuku: Keşif prosedürleri Duruşma veya ana duruşma, tartışmalı gerçekleri inceler ve çözer. Bununla birlikte, hukuk sistemleri, ...