Barrow

Barrow , İngiltere'de, büyük bir toprak höyüğüyle kaplı eski mezar yeri. İskoçya, İrlanda ve Galler'de eşdeğer terim cairn'dir . Barrows Neolitik'ten (İngiltere'den inşa edilmiştir , c. Dek 4000 be) geç ön Christian ( c. Reklam 600) katı. Neolitik Dönemin kışlaları uzundu ve bir ailenin veya klanın çeşitli üyelerini içerirken, Erken Tunç Çağı'na ait olanlar ( M.Ö.MÖ 1900) yuvarlak şekildeydi ve tek bir önemli kişiyi, belki bir şef veya klan liderini gömmek için kullanıldı. Cesetler, üzerine büyük toprak yığınlarının yığıldığı taş veya tahta tonozlara yerleştirildi. Her iki tür höyük de İngiltere'de Hıristiyanlığın ortaya çıkmasına kadar kullanılmaya devam etti. Siteleri en çok Wiltshire ilçesinde yaygındır.

barrow Bu makale en son Düzeltmeler Müdürü Amy Tikkanen tarafından revize edilmiş ve güncellenmiştir.