Şebeke

Operatör , matematikte, gerçekleştirilmesi gereken bir işlemi gösteren herhangi bir sembol. Örnekler √ kare kökü olan x (kare kökünü belirtir alınacak olan) ve d / d x (göre türevi belirten x gerçekleştirilecekse). Bir operatör, bir kümedeki öğeleri başka bir kümedeki öğelere ilişkilendirmesi veya "eşlemesi" açısından bir işlev, dönüşüm veya harita olarak kabul edilebilir. Ayrıca bkz. Otomorfizm.

Whitehead, Alfred North Bu Konuyla İlgili Daha Fazla Bilgi Edinin resmi mantık: Operatörlerin birbirinin tanımlanamazlığı Az önce belirtilen kurallar, Tablo 3'te listelenen ilk De Morgan yasasının herhangi bir sayıda ...