Arketip

Archetype , (Yunanca gelen archetypos literatürde boyunca tekrarlama ve tutarlı yeterli düşünce edebiyat eleştirisi, bir ilkel görüntüsü, karakter veya koşulların desen, “orijinal desen”) evrensel bir kavram ya da durumun dikkate alınması gerekir.

Terim, "kolektif bilinçdışı" teorisini formüle eden psikolog Carl Jung'un yazılarından edebiyat eleştirmenleri tarafından benimsenmiş ve popüler hale getirilmiştir. Jung için, insan deneyiminin çeşitleri bir şekilde genetik olarak kodlanmış ve birbirini takip eden nesillere aktarılmıştır. Bu ilkel imge kalıpları ve durumlar hem okuyucuda hem de yazarda şaşırtıcı derecede benzer duyguları uyandırır. Kanadalı edebiyat eleştirmeni ve teorisyen Northrop Frye, arketip teriminin kullanımının özellikle edebi bağlamlara yayılmasında etkili oldu . Arketipsel eleştiri, Maud Bodkin ve James Hillman da dahil olmak üzere Jungcu kökleriyle daha yakından bağlantılı olan başka bir grup düşünürle bağlantılıdır.

Bu makale en son, Referans İçerik Yönetici Editörü Adam Augustyn tarafından revize edilmiş ve güncellenmiştir.