Macumba

Macumba , Afro-Brezilya dini, geleneksel Afrika dinleri, Avrupa kültürü, Brezilya Spiritüalizmi ve Roma Katolikliğinin belirgin bir senkretizmi ile karakterize edilir. Birkaç Macumba mezhebinden en önemlileri Candomblé ve Umbanda'dır.

Macumba ritüellerinde Afrika unsurları arasında bir açık hava tören alanı, hayvanların kurban edilmesi (horozlar gibi), içkiler (mumlar, purolar ve çiçekler gibi) ve ritüel dansları bulunur. Macumba ayinleri, trans halinde secde eden ve kutsal ruhlarla iletişim kuran ortamlar tarafından yönetilir. Roma Katolik unsurları arasında haç kullanımı ve Ogum (Aziz George), Xangô (Aziz Jerome) ve Iemanjá (Meryem Ana) gibi Afrika isimleri verilen azizlere ibadet yer alır.

Bahia eyaletinde uygulanan Candomblé, Macumba mezheplerinin en Afrikalısı olarak kabul edilir. Rio de Janeiro ve São Paulo gibi kentsel alanlarda uygulanan Umbanda, daha karmaşıktır ve Hindu ve Budist etkisini yansıtır; çekiciliği beyaz orta sınıfa yayıldı. Hıristiyan kiliselerinin onlarla savaşma girişimlerine rağmen, Macumba mezhepleri Brezilya'nın her yerinde gelişmeye devam ediyor.