Konseyde sipariş

Büyük Britanya'da, Privy Konseyi'nin tavsiyesi üzerine hükümdar tarafından çıkarılan bir yönetmelik olan konseyde düzen; modern uygulamada ise, emir yalnızca bakanların tavsiyesi üzerine çıkarılır, emrin konusuyla ilgili departmandan sorumlu bakan, içeriği için Parlamentoya karşı sorumludur.

Modern uygulamada, konseyde iki farklı düzen vardır: kraliyet ayrıcalığı altında verilen ve bir kanunla verilen bir güç altında yapılan. Birinci tipin bir örneği, savaş ve barış yapma gücü kraliyet ayrıcalığına ait olduğu için, bir savaş durumunu sona erdiren emirdir. Ancak konseydeki emirlerin çoğu, Parlamento tarafından kabul edilen mevzuatı uygulamak için verilir; örneğin, 1946 Kraliyet Bakanları (Görev Devri) Yasası, bakanlık görevlerinin yeniden dağıtılması ve hükümet dairelerinin konseyde emirle kapatılması için düzenlenmiş ve her iki meclisin de kararı ile onaylanmıştır.

Meclis emirleri ilk olarak 18. yüzyılda çıkarıldı. Tarihsel olarak, en iyi bilinenler Kasım ve Aralık 1807'de yayınlanan, İngilizlerin Napolyon Avrupa'sına ablukaya koyan ve buna karşılık Fransızların İngiliz kurallarına uygun herhangi bir tarafsız gemiyi ele geçirebilecekleri kararnamelerdir.