Gosplan

Gosplan , Gosudarstvennyy Planovyy Komitet'in kısaltması , İngiliz Devlet Planlama KomitesiKomünist Parti ve hükümet tarafından belirlenen genel ekonomik hedefleri belirli ulusal planlara çevirerek Sovyetler Birliği'nin planlı ekonomisinin çeşitli yönlerini denetleyen merkez kurul. Şubat 1921'de kurulan Gosplan, başlangıçta hükümete yönelik bir danışma konseyiydi ve işlevleri devlet yatırımlarının düzeyini ve yönünü etkilemekle sınırlıydı. Hızlı sanayileşme ve ekonominin özel sektörünün büyük ölçüde küçültülmesi için çağrıda bulunan Birinci Beş Yıllık Plan 1928'de daha kapsamlı bir planlama rolü üstlendi. 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasına kadar, Gosplan'ın rolü çeşitli ekonomik yeniden yapılanmalara uyacak şekilde sık sık değişti.

Nikolay BukharinBu Konuyla İlgili Daha Fazla Bilgi Edinin ekonomik planlama: 1920'lerin tartışmaları ... Devlet Planlama Komitesi ( Gosplan ) hükümete ve onun ekonomik değişim egosuna, Konseye tavsiyede bulunmak için ortaya çıktı ... Bu makale en son Michael Ray tarafından revize edildi ve güncellendi , Editör.