Batılılaşma

Batılılaşma , Batı Avrupa uygulamalarının ve kültürünün dünyanın diğer bölgelerindeki toplumlar ve ülkeler tarafından zorlama veya etki yoluyla benimsenmesi. Batılılaşma, sömürgecilik sürecinin bir parçası olarak dünyanın büyük bir kısmına ulaştı ve küreselleşmenin bir sonucu olarak önemli bir kültürel fenomen olmaya devam ediyor.

Japonya Bu Konuyla İlgili Daha Fazla Bilgi Edinin Japonya: Batı çalışmaları Yōgaku ("Batı öğrenimi") veya rangaku ("Hollanda öğrenimi") olarak adlandırılan modern Avrupa bilimi üzerine yapılan çalışmalar da ...

Batılılaşma, Batı Avrupalı ​​tüccarlar, sömürgeciler ve misyonerlerle başladı ve yaşam tarzlarının seyahat ettikleri ülkelerdeki halklarınkinden daha üstün olduğuna inandılar. İşgal altındaki halklardan Batı Avrupa iş uygulamalarını, dillerini, alfabelerini ve kıyafetlerini benimsemeleri istendi veya teşvik edildi. Ayrıca Batı Avrupa eğitim sistemlerini, edebi ve sanatsal standartları benimsemeleri ve Hıristiyanlığa geçmeleri teşvik edildi. Birçok ülkede Batılı hükümet türleri ve onlara dayatılan askeri uygulamalar vardı.

20. yüzyılda Amerika Birleşik Devletleri, kendisi de Kuzey Amerika'yı Batı Avrupa kolonizasyonunun bir sonucu olarak, tartışmasız Batı kültürünün en önemli ihracatçısı oldu. Filmleri, popüler müziği ve popüler modası yalnızca Asya, Afrika, Orta ve Güney Amerika'da değil, Batı Avrupa'da bile ele alındı. Teknoloji Batılılaşmanın hem bir biçimi hem de aktarıcısı olarak hareket etti. Türkiye'den Kemal Atatürk ve İran'dan Rıza Şah Pehlevi de dahil olmak üzere bazı liderler Batılılaşmayı kucakladılar, ancak Batılılaşmanın diğer halkların dillerini ve kültürel biçimlerini yok etme eğilimi de geniş bir muhalefet uyandırdı.

Bu makale en son Editör Yardımcısı Patricia Bauer tarafından revize edilmiş ve güncellenmiştir.