İrlanda dili

İrlanda dili

İrlanda dili , Erse veya Gaelic olarak da adlandırılan , İrlanda'da konuşulan Kelt dillerinin Goidelic grubunun bir üyesi olan Irish Gaeilge'dir . İrlanda Cumhuriyeti'nin ulusal dillerinden biri olan İrlandaca, devlet okullarında öğretilir ve belirli kamu hizmeti görevlileri için gereklidir.

Fransızca ve İngilizce Durması ve Park Edilmemesi İşaretleriSınav Resmi Dilleri: Gerçek mi Kurgu mu? Brezilya'nın resmi dili Portekizcedir.

Dilbilgisi açısından, İrlandalı hala Latince veya Almanca gibi bir cümledeki isimlerin ve zamirlerin farklı işlevlerini gösteren dört vakayla bir vaka sistemine sahiptir. Fonolojide, bir kelimenin ilk ünsüzünün, cümle içindeki önceki kelimenin tarih öncesi son sesine göre değiştirildiği ilk sandhi'yi sergiler (örneğin, bir tobar “kuyu”, mo thobarkuyum ”).

İrlanda dilindeki kayıtlar, 5. yüzyıla ait ogham yazıtlarına kadar uzanır. Latin alfabesi kısa süre sonra kullanılmaya başlandı. İrlanda edebiyatı 8. yüzyıldan kalmadır. Ayrıca bkz. Ogham yazısı; Kelt dilleri; Galce canlanma.

Bu makale en son, Referans İçerik Yönetici Editörü Adam Augustyn tarafından revize edilmiş ve güncellenmiştir.