Manus

Roma hukukuna göre Manus , kocanın karısı üzerindeki otokratik gücü, babanın çocukları üzerindeki patria potestalarına karşılık gelir. Bir kız, kocasının manevrası altına girerse babasının potestasının altında kalmayı bırakır. Bununla birlikte, manüssüz evlilik, muhtemelen en erken dönem hariç, Roma tarihinin tüm dönemlerinde çok daha yaygındı. Oniki Tablo (MÖ 451–450) zamanında, karısı hala yaşıyorsa babasının potestaslarının altında kalması için manüssüz evlenmek mümkündü.

Manussuz evlilikte, eşlerin mülkiyeti ayrı kaldı. Manus ile evlilikte boşanma, koca örneğinde her zaman mümkündü; manüssüz bir evlilikte, her iki taraf da ilişkiye istediği zaman son verebildi. Patria potestas'ı karşılaştırın .