Pictish dili

Pictish dili , Kuzey İskoçya'da Pictler tarafından konuşulan ve 9. yüzyılda Pictish krallığının İskoçya'nın geri kalanıyla birleşmesinden sonra yerini Galce'ye bırakan dil . Pictish dili ile ilgili bilgiler, yer isimlerinden, Pictish Chronicle gibi ortaçağ eserlerindeki isimlerden ve Bede'nin yazılarından, Britanya'nın Pictish bölgelerinden gelen yazıtlardan, dil hala yazarken ortaçağ yazarlarının dile ilişkin ifadelerinden elde edilir. kullanımda ve klasik eserlerde bulunan kuzey İskoçya'dan isimler.

alfabe örnekleyici Bu Konu Alfabesiyle İlgili Daha Fazla Bilgi Edinin: Runik ve ogham alfabeleri… Pictish oghamlar olarak bilinen ogham yazıtları, batı İskoçya'da, batı kıyısındaki küçük Gigha adasında, Argyll'de bulundu ...

Pictish görünüşe göre bir Kelt diliydi (Galya ve Brython ile Goidelic'e göre daha yakından ilgilidir), ancak bazı bilim adamları bunun Keltçe veya Hint-Avrupa olmadığını düşünüyor.