Yazata

Yazata , Zerdüştlükte, Ahura Mazdā tarafından dünya düzeninin akışını sürdürmesine yardımcı olmak ve Ahriman'ın ve şeytanlarının güçlerini bastırmak için yarattığı bir melekler düzeninin üyesi. Güneşin ışığını toplayıp yeryüzüne dökerler. İnsanın kendini arındırması ve yüceltmesi için yardımları zorunludur. Ona iblisleri kovmayı ve gelecekteki cehennem işkencelerinden kurtulmayı öğretirler. Yazata'yı ritüel tekliflerle hatırlayan kişiler iyiliklerini alır ve refah içinde olurlar. Zoroaster, görevi için ona güç vermeleri için dua etti.

Başlıca yazatalar çoğunlukla yardımcı statüye indirgenmiş kadim İran tanrılarıdır: Ātar (Ateş), Mithra, Anahita, Rashnu (Dürüst), Sraosha ve Verethraghna.