Taranis

Taranis , (Kelt: "Yıldırım"), MS 1. yüzyılda Romalı şair Lucan'ın bahsettiği üç taneden biri olan güçlü Kelt tanrısı; diğer ikisi Esus ("Lord") ve Teutates ("Halkın Tanrısı") idi. Daha sonraki yorumculara göre, Taranis'in kurban kurbanları ister insan ister hayvan olsun, büyük hasır işi resimlere yerleştirildi ve daha sonra yakıldı. Taranis sembolik olarak tekerlek ve şimşek ile temsil edildi. Bazen, bilinmeyen bir önemi olan ilahiyatı veya devasa bir gücü temsil eden büyük yılan ayaklı bir canavarı aşağıya sürerken gösterildi.