Avinu Malkenu

Avinu Malkenu , (İbranice: "Babamız, Kralımız"), On Günlük Tövbe sırasında (Şabat hariç) özel bir adanmışlıkla sinagoglarda okunan bir Yahudi duasının her ayetinin açılış sözleridir. yeni dini yılın başlangıcı. Reform Yahudileri duayı yalnızca 10 günlük kutlamanın ilk ve son günü olan Roş Aşana ve Yom Kippur'da okurlar.

Büyük haham Akiba'nın ( yaklaşık MS 40-135) feci bir kuraklığı gidermek için Yahudi oruç gününde temel ayetleri yazdığı söyleniyor. Dua, bu nedenle, Yahudi oruç günlerindeki ayinlerin bir parçasıdır (Av'ın dokuzuncu günü hariç). Bir birlik olarak dua eden cemaat, Tanrı'yı ​​"Babamız, Kralımız" olarak kabul eder, işlenen günahlar için bağışlanma ve Tanrı'dan bazı bereketler vermesi için yalvarır.