Doktrin ve Antlaşmalar

Doktrin ve Covenants , İncil ile birlikte Mormonizm dört kutsal biri olan Mormon Kitabı ve Çok Değerli İnci . İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nin (LDS) kurucusu ve ilk başkanı Joseph Smith'in 1844'e kadar devam eden vahiylerini içerir. Utah merkezli LDS ve Community of Christ (eski adıyla Reorganized Latter Day Saints, Smith'in oğlu III.Joseph Smith tarafından kurulan bir kilise) baskıları, Smith gibi peygamber olarak kabul edilen ilgili kilise başkanlarının vahiylerini ekler. . Mesih Topluluğu'nun Doktrin ve Antlaşmalar versiyonu, Smith'in Utah baskısında görünen birkaç açıklamasını atlar.

Bu makale son olarak Editör Yardımcısı Matt Stefon tarafından revize edilmiş ve güncellenmiştir.