Kapsam hukuku modeli

Kapsama hukuku modeli , Bir olayı başka bir olaya atıfta bulunularak açıklanacak açıklama modeli , açıklanacak türdeki olayları (açıklama) nedenleri olarak belirtilen türdeki olaylarla ilişkilendiren yasalara veya genel önermelere itiraz edilmesi zorunlu olarak koşullar (açıklama). David Hume'un, iki olayın nedensel olarak ilişkili olduğu söylendiğinde, kastedilenin, geçmişte bu tür olaylar arasında defalarca gözlemlenen belirli ardışık düzenleri somutlaştırdığı şeklindeki doktrinine dayanır. Bu doktrine mantıksal pozitivist Carl Hempel (1905-1997) tarafından daha sıkı bir ifade verildi.

Bu makale en son, Kıdemli Editör Brian Duignan tarafından revize edilmiş ve güncellenmiştir.