Kasaba toplantısı

Birleşik Devletler'deki kasaba toplantısı , bir kasabanın hükümet yetkisine sahip yerel nitelikli seçmenler meclisidir. Şehir toplantıları, bir kasabanın coğrafi bir birim olduğu ve başka bir yerdeki sivil bir kasabaya eşdeğer olduğu New England'da özellikle popüler bir hükümet yönetimi biçimidir. New England'da, kasabalara sadece başka yerlerdeki ilçelere ve aynı zamanda sıradan belediye yetkilerine verilen yetkiler verilir. Eyalet yönetimi bu nedenle nispeten önemsizdir.

Periyodik veya talep üzerine yapılabilecek toplantılarda, görevliler ve okul kurulları seçilebilir veya toplantılar arasında yönetilmek üzere seçilebilir; yönetmelikler kabul edilebilir; vergiler ve harcamalar tartışılabilir ve oylanabilir. Her bir kasabaya tanınan olağanüstü özerklik nedeniyle, New England eyalet yasama meclisleri Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük yasama meclisleri haline geldi.