Zamindar

Zamindar , Hindistan'da toprak sahibi veya işgalcisi ( dār ) ( zamīn ). Kök sözcükler Farsçadır ve ortaya çıkan isim, Fars etkisinin Babürler veya diğer Hintli Müslüman hanedanlar tarafından yayıldığı her yerde yaygın olarak kullanılmıştır. Ona eklenen anlamlar çok çeşitliydi. Bengal'de bu kelime, topladığı gelirin yüzde 10'unu elinde tutabilen kalıtsal bir vergi tahsildarını ifade ediyordu. 18. yüzyılın sonlarında İngiliz hükümeti bu zamindarları toprak sahibi yaptı, böylece Bengal ve Bihar'da Hint bağımsızlığına (1947) kadar süren toprak sahibi bir aristokrasi yarattı. Kuzey Hindistan'ın bazı bölgelerinde (örneğin, Uttar Pradesh) bir zamindar , tüm mülkiyet haklarına sahip büyük bir toprak sahibini ifade ediyordu . Daha genel olarak kuzey Hindistan'da zamindarortak mirasçı olarak köy arazilerini ortak tutan toprağın ekici veya ortak mülk sahiplerini ifade etti. Maratha topraklarında isim genellikle tüm yerel kalıtsal gelir memurlarına uygulanıyordu.

Bu makale en son Editör Yardımcısı Maren Goldberg tarafından revize edilmiş ve güncellenmiştir.