Mitzvah

Mitzvah , ayrıca yazıldığından Mitsvah (İbranice: “Emir”), çoğul Mitzvoth, Mitzvot, Mitzvah'lar, Mitsvoth, Mitsvot veya Mitsvahs , herhangi emir, yönetmelik, kanun veya tüzük, Tevrat (ilk beş İncil'in kitaplarında) ve içerdiği bu nedenle, tüm Yahudiler tarafından gözetilmelidir.

Talmud, 613 tür mitzvahtan , 248 zorunlu ( mitzwot ʿase ) ve 365 yasaklayıcıdan ( mitzwot lo taʿase ) bahseder . Belli zamanlarda Hallel'i (özel mezmurlar) okumak, Purim üzerine Esther Kitabı'nı okumak, yemeklerden önce elleri yıkamak gibi seçkin haham liderlerinin otoritesine çağlar boyunca çok daha fazlası (bazıları neredeyse ilahi kanunla eşdeğerdir) eklenmiştir. ve belirli festivallerde mum yakmak. Bir mitzvaya uyulmaması bir ihlal teşkil etse de ( ʿavera), tüm mitzvahların eşit öneme sahip olmadığı anlaşılmaktadır; Örneğin sünnet, ilahi bir emre doğrudan bir cevaptır, oysa halk arasında takke (yarmulke) giymek değildir. Daha geniş bir bağlamda, Yahudiler tüm iyi eylemleri mitzvahların gerçekleşmesi olarak görürler, çünkü bu tür eylemler Tanrı'nın iradesini ifade eder.